Lubię, szanuję i podziwiam zwierzaki, dlatego nie mam zamiaru udowadniać wyższości człowieka nad innymi gatunkami – zwłaszcza, że zoolodzy co pewien czas dokonują zaskakujących odkryć w sprawie inteligencji i niezwykłych predyspozycji naszych braci mniejszych.  🙂 Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że człowiek, dzięki ewolucji i wrodzonym predyspozycjom ma o wiele większe możliwości rozwojowe niż jakiekolwiek zwierzę na naszej planecie, a jednak nie zawsze z nich korzysta, choć może…

Aby wytłumaczyć się z tego trochę prowokacyjnego stwierdzenia, chciałabym opowiedzieć o hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa i o tym, dlaczego wiedza na ten temat może nam pomóc w naszym rozwoju.

W 1970 r. ten amerykański psycholog dokonał klasyfikacji i hierarchizacji potrzeb ludzkich. Doszedł do wniosku, że wszystkie potrzeby można zebrać w ośmiu grupach. Ułożył je w formie piramidy, dowodząc, że nasze potrzeby są uporządkowane od najbardziej podstawowych do tych bardziej zaawansowanych, których rozwinięcie i osiągnięcie pozwala cieszyć się pełną człowieczeństwa. Jednak, aby móc realizować potrzeby szczytu piramidy, trzeba zapewnić sobie spełnienie tych z niższego poziomu. Zanim dokonamy przeglądu 🙂  siebie w tym kontekście, myślę, że warto zapoznać się z wszystkimi piętrami hierarchii potrzeb Maslowa – począwszy od tego najniższego, podstawowego aż po ten będący u jej szczytu.

1. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE dotyczące pożywienia, wody, tlenu, odpoczynku, spełnienia seksualnego i uwolnienia od napięć.
2. POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA związane z odczuwaniem bezpieczeństwa, wygody, spokoju i wolności od strachu.
3. POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI to potrzeba więzi, afiliacji (pozytywne kontakty w relacjach), miłości i bycia kochanym.
4. POTRZEBA SZACUNKU, czyli zaufania do siebie, poczucia własnej wartości i kompetencji, szacunku do samego siebie i poważania ze strony innych.
5. POTRZEBY POZNAWCZE rozumiemy jako potrzeby wiedzy, rozumienia i nowości, czyli szeroko pojęte potrzeby intelektualne.
6. POTRZEBY ESTETYCZNE objawiają się potrzeba piękna i harmonii, jakiej możemy doświadczać wokół siebie.
7. SAMOREALIZACJA to wszelkie potrzeby prowadzące do spełnienia swojego potencjału i posiadania sensownych celów.
8. TRANSCENDENCJA – najbardziej enigmatyczna, bo dotycząca spraw duchowych i tych utożsamianych z kosmosem, czyli wykraczający poza to, co racjonalne i podlegające fizykalnemu doświadczeniu.

Mam nadzieję, że jeśli nie znaliście tego zestawienia, to da Wam ono trochę do myślenia i że będzie dla Was inspirujące. W kolejnym artykule napiszę, jak skorzystać praktycznie z tego zestawienia, aby móc osiągać z zadowoleniem szczyty tej hierarchii, czyli szczyty swojego człowieczeństwa. 🙂